literatorium.pl

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co ma na celu?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co ma na celu?

19.11.2020, 14:19

Dnia 16 listopada, od prawie 25 lat obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji wytypowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem akceptacji często boryka się bardzo dużo osób i właśnie ta data ma skupiać się na tym. Komunikat do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest natchnieniem do tego, by znaleźli rozwiązanie tego występującego problemu. Nauczanie, czy też tworzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu propagowanie akceptacji oraz zmniejszenie się poniżania osób skrzywdzonych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest przynoszącą efekty metodą przeciwstawiania się wszelkim pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Regularnie powstające akty przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tego rozwiązania. Stwierdzono jednak, że to właśnie te mniejszości mają do czynienia z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Oznaki nietolerancji są okrutnie nieprzyjemne dla osób prześladowanych, dlatego też obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma informować o różnych aktach przemocy, a także pomóc w znalezieniu głębszych przesłanek kiełkowania braku akceptacji. Tego rodzaju działania mogą być potrzebne do tego, aby obeznać się w tym, czym właściwie jest poszanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale także uświadomić, czym jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych. Dodatkowo ma kształcić, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozumienia innych ludzi, a także doceniania różnorodności względem kultur.

W jaki sposób w naszym kraju obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Jednogłośny apel ogłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej i werbalnej przemocy wynikającej z rasizmu oraz homofobii, ale i także wykazują niewiarygodne wsparcie dla tych osób. Pod wspólnym manifestem podpisał się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność dnia 16 listopada będzie ukazywana poprzez wywieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie budynków, jak zasygnalizował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Głównie w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wyślij